Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Schildersbedrijf Kaptein doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en een bijdrage aan de samenleving waarin we werken. In het volgende document zijn de interne richtlijnen weergegeven.

MVO-Zelfverklaring-OnderhoudNL

pdf_icoon
Verklaring Onderhoud

 

 

Aanvullend hierop zet Schildersbedrijf Kaptein BV zich maatschappelijk in:

  • Leerbedrijf
  • Woerdens Techniek Talent
  • Woerdense vakantieweek
  • TV Cromwijck

Cor Werkt Beter

Cor Werkt Beter is een onderdeel van Schildersbedrijf Kaptein. Bij Cor Werkt Beter is iedereen met verminderd arbeidsvermogen welkom om geholpen te worden op weg naar betaald werkt.

Bij Cor krijgt jong en oud op zoek naar werk, professionele basisvaardigheden aangereikt, door passende stage- en arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door de deelnemers intensief te coachen om daarmee voortijdige en onnodige uitval te voorkomen.

Cor Werkt Beter bestaat nu drie jaar en is een succesvol werkgelegenheidsinitiatief met meer dan 150 projecten in werk dat draait om her-bestemmen van bestaande materialen. Tot nu toe zijn er 175 mensen deelnemer geweest. Zij hebben allemaal een stap kunnen zetten in hun traject naar werk. Sommigen zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan, anderen hebben we via ons netwerk verder geholpen.  En, als wij extra handjes nodig hebben bij werkzaamheden vragen wij dit eerst aan het team van Cor. Hiermee helpen wij zowel onszelf als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

logo co2 prestatieladderEnergie en CO2-reductie door Schildersbedrijf Kaptein

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Schildersbedrijf Kaptein  zich in om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Schildersbedrijf Kaptein de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Er wordt gestart met niveau 3 op de ladder. Naast Schildersbedrijf Kaptein heeft ook de Kleywegen groep (waar Schildersbedrijf Kaptein onderdeel van uitmaakt) de ambitie het hoogste niveau op de ladder te behalen. Hieronder de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Bekijk hier het CO-2 Certificaat

2019

Inzicht – footprint – jaaroverzicht 2018

Externe nieuwsbrief jaar 2018

2018

2017

2016

Referentiejaar 2015

Op de website van SKAO meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de certificerende bedrijven.

 

Leerbedrijfsbb-beeldmerk-leerbedrijf

Bij Schildersbedrijf Kaptein BV kunnen mbo-studenten leren in de praktijk. Daarmee zijn wij een ‘erkend-leerbedrijf’. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het onderwijs
met de arbeidsmarkt.

 

 

2015-05-12 14.09.47

Woerdense Tech104_100niek Talent

Techniek Talent Woerden. Wij steunen het idee om jongeren bewust te maken dat  techniek een essentieel onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en dat werken in technische beroepen leuk en interessant is.

 

 

 

Wo90_100erdense VakantieWeek

De Woerdense VakantieWeek bestaat sinds 1954 en is daarmee, op de Woerdense najaarsmarkt na, het oudste traditionele feest in Woerden. Jaarlijks worden er in de laatste week van de zomervakantie activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voorstellingen, wedstrijden, optochten, films en muziekavonden: het gebeurt allemaal in de Woerdense VakantieWeek. De beroemde week ontstond op initiatief van burgemeester H.H.C. Vos (1951-1965). De burgemeester vond, dat er ook vertier moest zijn voor de jeugd die in de zomer niet op vakantie kon.

 

 

TV Cromwij105_100ck

TV Cromwijck is een tennisvereniging waar jong en oud zich thuis voelen. De vereniging beschikt over een schitterend park met 10 smash-court banen. Alle banen zijn voorzien van verlichting en op alle banen kan in de winter ook gespeeld worden, de banen 8 en 9 worden in de winter voorzien van een blaashal voor overdekt tennis.