MOS Meerjaren Onderhoud Systeem

Schilderwerk dient niet alleen ter verfraaiing, zeker als het buitenschilderwerk betreft gaat het ook om een goede bescherming van het houtwerk. Zowel de verflaag als de ondergrond leven langer door tijdig onderhoud. Tijdig onderhoud is het voordelig in conditie houden van uw buitenschilderwerk.

Wellicht  dat het daarom interessant voor u kan zijn, om het onderhoud van uw uitenschilderwerk onder te brengen in ons Meerjaren Onderhoud Systeem (afgekort MOS). Al  meer dan 300 vaste relaties zijn ondergebracht in ons MOS.

Mocht u een referentieadres bij u in de buurt willen hebben, bel dan gerust.

mos2

Hoe werkt het?

De meeste MOS overeenkomsten worden afgesloten na afloop van éénmalig buitenschilderwerk. Juist op dat moment is het zaak om tegen geringe kosten de spreekwoordelijke vinger aan de pols te houden, zodat gebreken en dus ook hoge onkosten voorkomen kunnen worden.

Periodiek (eens per 24 maanden) zal een visuele inspectie plaatsvinden door de deskundigen van Schildersbedrijf Kaptein B.V. Na de inspectie zal een rapportage van de geconstateerde punten aan u worden toegezonden. Tevens zal in deze rapportage een advies vermeld worden voor het betreffende jaar. Mocht het advies zijn om een gedeelte of de gehele woning te gaan schilderen, zal daar een aparte offerte voor aangeboden worden.

Voor wie?

Het grootste gedeelte van de MOS relaties zijn particulieren, maar ook Verenigingen van Eigenaren, zakelijke opdrachtgevers, stichtingen etc. maken gebruik van ons unieke systeem.
mos4

Wat kost het?

U betaalt per inspectie € 75,00 inclusief 21% BTW. Na uitvoering van de geadviseerde werkzaamheden wordt het inspectiebedrag gecrediteerd. De inspectiekosten worden alleen vergoed indien de geadviseerde werkzaamheden binnen 12 maanden na inspectiedatum wordt uitgevoerd.